reklama Místo pro Vaši reklamu
AKCE Vyber si reklamní banner pro svoji firmu úplně zadarmo

Vyhledávání

 

/


 

* Tato položka je povinná

 
Plzeňský kraj Jihočeský kraj Praha Karlovarský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Kraj Vysočina Jihomoravský kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj
Mapa krajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

1.             Úvodní informace

Při provozu webových stránek (dále jen "Webový portál") dochází ze strany společnosti Easy24, s.r.o., Velkomoravská 77, 69501 Hodonín, IČ: 29370582, DIČ: CZ29370582, Česká republika (dále jen "Správce") ke zpracování osobních údajů uživatelů Webového portálu (dále jen "subjekt údajů" nebo "subjekty údajů").

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

2.             Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování osobních údajů je zadávání poptávek zdarma, registrace subjektů údajů na Webovém portálu a dále zasílání doplňků, změn a informací přímo souvisejících s provozem Webového portálu a s registrací, dle zákona č.480/2004 Sb.

3.             Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu nutném pro zajištění plnohodnotné služby Webového portálu a pro dokončení registrace a následném vystavení faktury za objednané služby

4.             Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány po dobu registrace příslušného subjektu údajů na Webovém portálu do ukončení platnosti registrace příslušného subjektu údajů na Webovém Portálu a následně 5 let.

5.             Další informace o zpracování osobních údajů

5.1         Způsob zpracování osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

5.2         Zpracovatelé osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů

5.3         Příjemci osobních údajů. Osobní údaje subjektů údajů nebudou postoupeny třetí straně k zasílání nevyžádaných nabídek a obchodních sdělení.

6.             Poučení o právech subjektů údajů

6.1         Právo subjektů údajů na přístup k osobním údajům. Registrovaný subjekt údajů má právo na volný přístup ke svým osobním údajům, které může měnit a doplňovat po přihlášení do svého profilu na Webovém portále, pod svým přístupovým jménem a heslem, které si sám zvolil.

6.2         Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů. Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Správci své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Pokud se však subjekt údajů rozhodne neposkytnout Správci své osobní údaje, nebude moci využívat služeb Webového portálu, případně se nebude moci registrovat na Webový Portál a využívat služeb Správce podmíněných registrací.

6.3         Další práva subjektů údajů. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, může 1) požádat Správce o vysvětlení, nebo 2) požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti nevyhoví, může se subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo subjektu údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo, tím není dotčeno.

7.             Souhlas se zpracováním osobních údajů

7.1         Souhlas subjektu údajů. Subjekt údajů na základě výše uvedených informací souhlasí s tím, aby Správce zpracovával jeho osobní údaje za účelem podle článku 2, v rozsahu podle článku 3 a po dobu podle článku 4 výše.


reklama
Místo pro Vaši reklamu